Evaluare de Risc la Securitatea Fizică

 

Înființată în anul 2016, Societatea “Total Safety Solutions S.R.L.” are ca obiect de activitate – conform Codului CAEN 7022 – “Activități de consultanță pentru afaceri și management.”

Politica societății constă în oferirea serviciilor de consultanță pentru elaborarea și implementarea programelor din domeniul securității private.

Una dintre cele mai importante activități constă în  întocmirea raportului de “Evaluare de Risc la Securitatea Fizică”.

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor.

Toate societațile comerciale sunt obligate sa contracteze un evaluator de risc, care sa realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizică.

Analiza de Risc la Securitatea Fizică – este un tip de audit, definit în H.G. nr. 301/2012, cu statut obligatoriu pentru toate tipurile de obiective și spații în care își desfășoară activitatea agenți economici sau instituții publice, cu excepția instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică si siguranță națională.

Analiza de Risc se concretizează prin elaborarea Raportului de Evaluare și Tratare a riscurilor și completarea Grilei de Evaluare specifică obiectului de activitate al unității evaluate, de către specialiști autorizați în acest scop de Inspectoratul General al Poliției Române, lucrarea efectuându-se conform metodologiei stabilite prin Instrucțiunile Ministerului Administrației și Internelor nr. 9/2013.

Prin intermediul Raportului de Evaluare se recomandă măsuri de tratare a riscului, acestea fiind  necesare pentru încadrarea obiectivului într-un nivel de risc acceptabil conform legii.

În cazul în care obiectivul analizat necesită măsuri suplimentare de securitate, se vor identifica soluțiile cele mai eficiente, consultănd reprezentanții clientului și ținăndu-se cont de costurile de implementare.

Încălcarea prevederilor din legislatia specifică privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizică constituie contravenție si se sanctionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 RON.

ETAPE DE LUCRU:

 1. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii (reprezentantul acesteia) şi evaluator, de regulă, la sediul societăţii evaluate;
 2. Semnarea contractului, de ambele părţi şi a angajamentului de confidenţialitate, de către evaluator;
 3. Stabilirea de comun acord a unui grafic de desfăşurare a activităţii;
 4. Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, documente și informații pe care societatea să le pună la dispoziţia acestuia;
 5. Efectuarea recunoaşterilor la obiectiv, de către evaluator, în prezenţa unei persoane care are acces la toate datele societăţii şi în toate spaţiile acestuia, precum şi primirea documentelor/informațiilor solicitate;
 6. Întocmirea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 7. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii (reprezentantul acesteia) şi evaluator pentru prezentarea formei finale a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 8. Semnarea de către administratorul societăţii (reprezentantul acesteia), a raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică privind luarea la cunoştinţă şi însuşirea recomandărilor făcute de către evaluator, precum şi a termenelor de implementare a acestora;
 9. Predarea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi întocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

Analiza de risc la securitatea fizica, se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

DOCUMENTE SOLICITATE DE EVALUATOR PENTRU A FI CONSULTATE:

 1. Certificatul de înregistrare al societății;
 2. Certificatul constatator al punctului de lucru;
 3. Actul privind dreptul de folosință asupra spaţiului/terenului;
 4. Planul de pază;
 5. Proiectul, jurnalul și contractul de service al sistemului tehnic de securitate;
 6. Schiţa obiectivului (releveu);
 7. Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;
 8. Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;
 9. Organigrama societăţii;
 10. R.O.I./R.O.F./politici de securitate;
 11. Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;
 12. Asigurări pentru persoane/bunuri.