Home

ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ

Analiza de evaluare a riscului de securitate fizică este efectuată de domnul Mihai Vasile Poenaru specialist avizat de către Inspectoratul General al Poliției Române, Serviciul Sisteme de Securitate Privată, înregistrat în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică la poziția 1449 din data de 27.07.2016.

Domnul Mihai Vasile Poenaru este membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică din România.

Analiza este aplicabilă în cadrul societății Total Safety Solutions SRL și este reglementată de: Legea 333/2003, HG 301/2012 și Instrucțiunea 9/2013.

CĂTEVA CONSIDERENTE LEGALE :

Analiza riscului securității în funcție de fonduri adoptă pentru adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor de lege, transpunerea în planul de lucru și proiectarea unui sistem de alarmă.

Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a unui bun și a valorificării reducerilor cu orice titlu revine conducătorilor unităților.

Toate societățile comerciale sunt obligate să contracteze un evaluator de îngrijire a riscului să se realizeze contra cost analiza riscului la securitate fizică.

Analiza de Risc la Securitatea Fizică – este un sfat de audit, definit în HG nr. 301/2012, se impune obligativitate statistică pentru toate tipurile de obiective și spații în îngrijire desfășurarea agenților economici sau instituții publice, cu excepție de instituție care există în condiții de aranjare, ordine publică și de siguranță națională.

Analiza de Risc se concretizează prin elaborarea Raportului de Evaluare și Tratare a riscurilor și completarea Grilei de Evaluare specifică obiectului de activitate al unității evaluate, de către specialiști autorizați în acest scop de Inspectoratul General al Poliției Române, lucrarea efectuându-se conform metodologiei stabilite prin Instrucțiunile Ministerului Administrației și Internelor nr. 9/2013.

Prin intermediul Raportului de Evaluare se recomandă măsuri de tratare a riscului, acestea fiind  necesare pentru încadrarea obiectivului într-un nivel de risc acceptabil conform legii.

În cazul în care obiectivul analizat necesită măsuri suplimentare de securitate, se vor identifica soluțiile cele mai eficiente, consultănd reprezentanții clientului și ținăndu-se cont de costurile de implementare.

Încălcarea prevederilor din legislația specifică privind elaborarea și implementarea analizei riscului la securitatea fizică constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 RON.

ETAPE DE LUCRU:

  1. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii (reprezentantul acesteia) şi evaluator, de regulă, la sediul societăţii evaluate;
  2. Semnarea contractului, de ambele părţi şi a angajamentului de confidenţialitate, de către evaluator;
  3. Stabilirea de comun acord a unui grafic de desfăşurare a activităţii;
  4. Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, documente și informații pe care societatea să le pună la dispoziţia acestuia;
  5. Efectuarea recunoaşterilor la obiectiv, de către evaluator, în prezenţa unei persoane care are acces la toate datele societăţii şi în toate spaţiile acestuia, precum şi primirea documentelor/informațiilor solicitate;
  6. Întocmirea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
  7. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii (reprezentantul acesteia) şi evaluator pentru prezentarea formei finale a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
  8. Semnarea de către administratorul societăţii (reprezentantul acesteia), a raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică privind luarea la cunoştinţă şi însuşirea recomandărilor făcute de către evaluator, precum şi a termenelor de implementare a acestora;
  9. Predarea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi întocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

Analiza riscului la securitatea fizică se materializează prin documentația întocmită în cadrul standardului de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru clasarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

DOCUMENTE SOLICITATE DE EVALUATOR PENTRU A FI CONSULTATE:

1.            Certificatul de înregistrare al societății;

2.            Certificatul constatator al punctului de lucru;

3.            Actul privind dreptul de folosință asupra spaţiului/terenului;

4.            Planul de pază;

5.            Proiectul, jurnalul și contractul de service al sistemului tehnic de securitate;

6.            Schiţa obiectivului (releveu);

7.            Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;

8.            Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;

9.            Organigrama societăţii;

10.          R.O.I./R.O.F./politici de securitate;

11.          Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;

12. Asigurări pentru persoane / bunuri.

COSTURI

Costurile legate de realizarea unei Analize de evaluare de risc la securitatea fizică se negociază direct între managementul companiei și evaluatorul de risc.

Societatea Total Safety Solutions SRL propune un preț minim de 500 lei pentru un spațiu de pănă la 50 metri pătrați, cost negociabil și în funcție de numărul angajaților.

În cazul Instituțiilor bancare, societăților de schimb valutar, unități profilate pe activități cu metale/pietre prețioase, unități poștale, stații de comercializare carburanți, spații comerciale cu suprafețe mai mari de 500 metri pătrați, săli de jocuri de noroc, casierii, centre de procesare a numerarului, costurile unei analize de risc la securitatea fizica se negociază, în funcție de condițiile specifice societății respective și de numărul angajaților.

Apoi se procedează la procedurile de parcurs de evaluare a riscului la securitate fizică apar cheltuieli neprevăzute, se stabilește în interesul societății analizate, se acordă apoi, se pot înscrie sau se anexează un contract al evaluatorului și gestionarea societăților sociale.

Plățile se vor confrunta cu ordinea de plată sau în număr, în termen de 5 zile ale cărui emiterii sunt date pentru prestator.

În condiții de îngrijire sunt necesare lucrări cu termen de executare mai mare de 30 de zile prestatorul va emite sau face în fiecare lună pentru contravaloarea lucrărilor menționate în luna respectivă, în timpul lucrărilor pot fi executate în termeni de execuție de până la 30 de zile prestatorul va emite o factură singură, pentru întreaga sumă, după semnarea contractului.